• Alvar Nurre Nyrén

Mina klimatmodeller 24

220601


Maj månad enligt UAH satellitmätningar av temperaturen gav globalt värdet +0,17C, ner från + 0,26C.

Ingenting har förändrats i tidigare slutsatser och signaler och vi får invänta eventuella rörelser utanför området -0,05C, det vill säga senaste botten, och ca +0,30 respektive ca +0,52C, d.v.s. de nedåtgående ML-korridorerna.

Vändning ner kom på naturligt ställe men det är för tidigt att veta om det är en tillfällig rörelse eller början på ny större nedgång.


(klicka i bild för större format)


De regionala utvecklingarna och trenderna finns nedan och innebär inte heller några avgörande skillnader mot tidigare. USA rekylerar upp medan övriga i stort viker ner.
Några summeringar av tidigare inlägg och slutsatser:


- Klimatet kan analyseras och förutses långsiktigt och ofta i detaljer enl ett fåtal alternativ och följer naturliga mönster sedan årtusenden (kapitel 1 och framåt).


- Förutom grunderna enligt de så kallade vågrörelserna rör sig klimatet i korridorer (ML-kanaler) vilka kan ses som begränsningslinjer och ange riktningen på rörelserna, så länge de pågår, både i kortare och längre klimatcykler (ex. kapitel 1 och kapitel 18).


- Naturen upprepar sig i ett fåtal mönster, vilket ger möjlighet att tolka utvecklingen och förutse framtiden i olika steg (ex. kapitel 3 och 15).


- Klimatet ligger i en långsiktig (många tusen år) och relativ brant utveckling neråt, där rekylerna varit begränsade innan nya lägre nivåer infunnit sig vilket kan förväntas fortsätta enl. nuvarande signaler. (ex. Kapitel 3, 8 och 23).


- Temperaturen globalt toppade 2016, södra hemisfären 1998, tropikerna 1998, Australien 2002, USA 48 (staterna i Nordamerika söder Kanada) 2012, samt Arktis och hela norra hemisfären 2016.

- Samtliga regioner har avtagande långsiktig styrka för närvarande, mätt enl. indikatorer och vågrörelser. (samtliga kapitel) Starkaste avkylningen efter 2016 har Arktis och Australien.


- Vi har starka signaler om att en långsiktig cykel från mer än hundra år är till ända och utvecklingarna har mycket exakta inbördes vågrelationer, vilket kan studeras i bl.a. USA och Sverige enligt långa mätdata. (kapitel 18). Alla tillgängliga långa mätdata (okorrigerade) för ex Island, Sydeuropa, Australien, Sydafrika m.fl. ser ut på motsvarande sätt med relativt små variationer. De längre temperaturkurvor som redovisas i media saknar motsvarighet enligt mätdata från verkligheten.


- De längre klimatcyklerna från 800-talet indikerar samma regelbundenhet som de från 1800-talet (kapitel 23).


- UAH satellitdata visar upp samma regelbundenhet och exakta uppträdande som de långa i en mindre klimatcykel från 1984-2016 (kapitel 15).


- Utvecklingen sker i återkommande cykler, där 377 månader resp 377 år ser ut att vara de tydligaste och viktigaste, enligt naturens egna rörelsemönster. (kapitel 15 och kapitel 23).


- Vi har nu regionalt nått fram till omslagspunkter till en förväntade negativ lutning på klimatet, och det mesta talar för att det inom relativt kort tid visar sig genom sjunkande 30-åriga medelvärden även globalt (kapitel 21). Dock kan det handla om mer än ett år, beroende på utfallet framöver.


- Avgörande för indikationer på utveckling mot eventuell ny mindre eller större istid erhålls först vid etablering under cirka -1,0C (-0.94) men etablering under ca -0.15C skulle vara ett första större långsiktigt svaghetstecken.


- Utvecklingen ligger ännu kvar i en uppåtriktad ML-kanal sedan 1984 enligt bild 1 där vi hittils vänt upp vid bottenbegränsningen, men indikationerna är fortsatt avtagande styrka och signalerna är nedåtriktade så länge inte etablering över ca +0,52 sker.

Har ni synpunkter eller frågor? Skriv till mig på:

alvar.nyren@gmail.com


-------------------------------------------------------------------------------------------


Länkar:


Tidigare avsnitt:

https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-23

https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-22

https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-21

https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-20 https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-19 https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-18 https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-17 https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-16 https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-15 https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-14 https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-13 https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-12 https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-11 https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-9 https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-8 https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-7 https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-6 https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-5 https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-4 https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-3 https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-2 https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-1Öppet brev 211203

https://drive.google.com/open?id=15xm7LXl9b3fLWGLZ5ALrePNA2-tfLT6W&authuser=alvar.nyren%40gmail.com&usp=drive_fs


Vetenskapliga felsteg

https://drive.google.com/open?id=1mZSQBe71QIRhEAYUkv0pYXaHduHQ6Jk8&authuser=alvar.nyren%40gmail.com&usp=drive_fs


Öppet brev 200120

https://drive.google.com/file/d/1vqm0tXBco-sxh-cXo3gaTdqoabfFadQO/view


Öppet brev 190206 Fri forskning och debatt https://drive.google.com/file/d/19UGni_6eqcGTsrVhv_m6P4dmT4yaUb3_/view


Fakta, vetenskap och förfalskningar

https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/det-teoretiskt-om%C3%B6jliga


Klimatskeptiker men inte högerextrem

https://unt.se/asikt/debatt/klimatskeptiker-men-inte-hogerextrem-5129462.aspx


Sagan om Sverige, det tropiska klimatet förr

https://www.svtplay.se/sagan-om-sverige?

0 visningar0 kommentarer