• Alvar Nurre Nyrén

Mina klimatmodeller 21

Uppdaterat: 4 apr.

220301


Utfallet av de globala satellitmätningarna från UAH för februari visar på 0,00C, ner från +0.03C.

….vi kan t.ex fortsatt vara kvar i en korrektion med något slag ytterligare uppåt innan en förmodad starkare utveckling neråt tar vid...

...skrev jag i förra avsnittet för en månad sedan och några dagar in i februari månad fick vi en markerad uppbromsning och rekyl följd av ny nedgång sista veckan i februari. Man kan få en grov uppfattning om utvecklingen globalt dagligen genom kontinuerliga sammanställningar av globala mätningar från markstationer även om det inte ger den exakt rätta bilden, typ Temperature Global.

Anledningen till att jag förra månaden inte kunde avgöra om den starkare delen av nedgången ev. skulle fullföljas direkt eller efter ytterligare rekyl var bl.a. att utfallet då blev en nergång till 0,618-relationen enl bilden, vilket är en helt normal utveckling i en fas neråt, men också vanlig nivå där normalt en ny rekyl skulle kunna utgå ifrån i en tillfällig vändning, om sådan återstod.

Det blev således en minst tillfällig vändning/rekyl och var naturlig av flera andra skäl. Dels ligger vi ”onormalt” tidigt i nedgången och dels har vi ett kluster av starka "reaktionspunkter" m.h.t tidigare svingar jag har indikerat på bilden, vilka verkar tunna ut efter ca juni.

Skulle det fortsätta utför är maj ”normalt” tidigaste månaden, plus/minus en månad, att passera området kring -0.15C, men kan också vara en sådan "reaktionspunkt".


Vi får avvakta fortsatta ledtrådar och inga nya har tillkommit sedan tidigare av det jag kan uppfatta. Första tecken på ev. återupptagen nedtrend är passage av -0.05, vilket ev. kan dröja ytterligare en eller flera månader, om tolkningen att det finns mera eller mycket mera nedgångar kvar är riktig.


(Från och med detta avsnitt är diagrammen, om inte annat anges, nedjusterade till ordinarie värden enligt UAH mätdata. Det betyder ingenting mer än att nivåerna flyttats ner 200 punkter. Dock är jag tvungen att avsiktligt välja -0.01 Globalt då programmet uppfattar 0.00 som No Value. Ber om överseende för denna grova förfalskning!)

(klicka i bild för större format)Medelvärden (MV)

Alla har nog stött på medelvärden i något sammanhang vilket man upplever som något enkelt och entydigt, men det händer också att de missbrukas eller missförstås.

Ett MV är alltid ETT värde baserat på en mätserie (motsv) av något slag. Man måste då ange vilka värden som ingår och vad medelvärdet är för en sådan utvald period. Anger man inga andra kriterier så ingår alla mätvärden under perioden, är regelbundet mätta och värderas lika.

I klimatsammanhang har man av någon anledning valt 30 år som referens för att tyda klimatutvecklingen. Det finns ingen anledning till att just 30 år är måttstocken eftersom klimatet förändras kontinuerligt och numera kan temperaturer mätas med stor noggrannhet över hela klotet såväl som inom olika regioner, men detta är fortsatt det vetenskapligt vedertagna sättet att ange klimat och klimatförändringar.

Vill man följa en utveckling och trend duger dock inte bara ett medelvärde utan måste studeras som ett större antal medelvärden under en längre period.

När man därför pratar om temperatur- och klimatutvecklingar talar man egentligen om s.k. glidande medelvärden. Ett sådant MV är en serie punkter sammanbundna till en linje (motsv) och består i detta fallet av MV för en rad 30-års perioder, där det tidigaste värdet tas bort när ett nytt tillkommer.

Ett glidande MV för klimatet anger trenden över 30 år, per definition, och blir således möjligt först efter mer än 30 års mätningar, och man kan inte hävda klimatförändringar på kortare tidsserier än 30 år. Långa tidsserier/mätdata finns det gott om där inte lika många, men ett flertal sträcker sig bakåt i tiden mer än 100 år. I USA och Sverige finns mätningar ända från 1800-talet som ni kunnat se i mina rader (ex kapitel nr 18).

Från delar av klimatforskningen hävdar man att enbart satellitmätningarna som startade i december 1978 är giltigt underlag, men för säkerhets skull har man bemödat sig att korrigera ner de flesta längre mätserier i sina tidigaste faser, vilket gjorts utan angivande av orsak, och uppmärksammats av klimatforskare i stort antal fall (länk).

Om vi ändå gör som de påstådda 97 procenten av klimatforskarna anger och håller oss till dessa satellitmätningar från och med dec. 1978 så har vi nu f.o.m. dec. 2008 börjat få fram en serie MV som sammanbundna bildar det beskrivna glidande medelvärdet för de senaste 30 årens utveckling.

Dessa glidande medelvärden har jag markerat i bilderna nedan med en rosa linje i diagrammen. Det hade naturligtvis varit lämpligare med 377 istället för 360 eftersom en ”mindre” global klimatcykel sannolikt är just det s.k. FIB-talet 377 månader (kap. 15), men det vet ju inte klimatforskare eller andra om, och skillnaden är minimal, så OK för mig.

Den av dataprogrammet beräknade trenden (jag kallar det PMV) har jag markerat med svart, och kan i korthet sägas vara trenden för hela 30-årsperioden, och jag har även som utgångspunkt för jämförelse markerat PMV för perioden från den globala maxpunkten feb. 2016 till idag i alla diagram.


Trenden för dessa 30 års MV är således något stigande globalt just nu liksom PMV för hela perioden, men för det rosa MV börjar nu lutningen att avta och i ett par regioner övergå i neutrala/horisontella utvecklingar. Regionalt och globalt har vi redan kort varit nere i sjunkande MV men det kan variera ännu en tid efter en slagig utveckling även i ett tidigare skede. För PMV från 2016 är trenden kraftig sjunkande globalt och i alla regioner.


Skulle inte den globala temperaturen snart åter att börja stiga markant kommer vi obönhörligt att övergå även i ett sjunkande MV under längre tid, eftersom mätvärden från början av den gällande klimatperioden, från augusti 1992 och framåt, successivt kommer att falla bort och ersättas av nya värden, och just perioden under 1990 talet var kraftigt stigande till toppen 1998 varför sannolikheten är hög för att MV kommer att sjunka efter hand. Vi är då i så fall i alla hänseenden inne i en global avkylning.


Nedan finns förutom den globala databasen från UAH, även diagram över norra resp. södra halvklotet som jag berört tidigare (med den tidigare nivåförskjutningen kvar i dessa två), men också de tidigare ej presenterade diagrammen över USA 48 (fastlands-USA söder om Kanada), Arktis (NorthPole), Australien samt Tropikerna.


Några iakttagelser ang dessa:


- MV för alla nämnda regioner och globalt är avtagande i sin stigning och regionalt horisontella eller tidvis sjunkande.


-För Australien (topp 2002) och hela södra hemisfären (topp 1998) har MV tillfälligt flera månader varit negativa redan.


- Arktis och Australien är kraftigast sjunkande sedan 2016, men tätt följt av hela södra hemisfären.


- Arktis hade en period av kraftigt sjunkande temperaturtrend under ex. åren 1981-1989 (enl bild) men inte alls lika kraftigt som efter 2016.


- Tropikerna toppade liksom södra hemisfären redan 1998 och kommer sannolikt att liksom Australien snart konfirmera sin avkylning mera tydligt med sjunkande medelvärden över längre tid, men det kan även här dröja några månader upp till ett par år innan den lite större uppgången på 90-talet gör sig mera påmind och räknas bort. Hur fort och om det ö.h.t. inträffar beror naturligtvis på hur temperaturen framåt utvecklas. Redan nu är de dock på vippen att vika ner mot negativ lutning om inget anmärkningsvärt händer på ovansidan, och några sådana indikationer syns inte till så här långt utan tappar kraft som utvecklingen på övriga klotet och samtliga regioner.
Blir utvecklingen som analysen pekar mot kommer vi således ha en stadigt avtagande 30-årigt MV globalt och regionalt inom rel kort tidsrymd och då kan vi alla, både aktivister och skeptiker, förenas i den vetenskapliga slutsatsen enl vedertagna vetenskapliga principer att klimatet är under avkylning och således också i vetenskapligt hänseende saknar all kontakt med utvecklingen av koldioxidhalten i atmosfären (stabilt stigande enl nedan), vilken i någon mån genereras av mänsklig verksamhet, om än minimalt. Detta visste vi ju redan tidigare, men enligt vetenskapliga grund blir det således uteslutet att med fog hävda sådana uppfattningar då denna hypotes nu falsifierats helt glasklart. Det kommer naturligtvis inte att hindra propagandan om det ovetenskapliga hotet om värmande utveckling, men det känns enklare än tidigare att få fler att förstå fakta och vad denna s.k. vetenskap står för.


Snart, och snarare än många tror kan vi ev. nå vår ”tippingpoint” vid ca -1C enl. UAH med accelererande nedgångar därefter, och kampen mot kylan måste börja snarast om vi skall ha minsta chans att överleva. Försiktighetsprincipen kräver planläggning och handling redan nu.

End of story?Har ni frågor? Skriv till mig på: alvar.nyren@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Länkar: Öppet brev 211203 https://drive.google.com/open?id=15xm7LXl9b3fLWGLZ5ALrePNA2-tfLT6W&authuser=alvar.nyren%40gmail.com&usp=drive_fs Vetenskapliga felsteg https://drive.google.com/open?id=1mZSQBe71QIRhEAYUkv0pYXaHduHQ6Jk8&authuser=alvar.nyren%40gmail.com&usp=drive_fs Öppet brev 200120 https://drive.google.com/file/d/1vqm0tXBco-sxh-cXo3gaTdqoabfFadQO/view Öppet brev 190206 Fri forskning och debatt https://drive.google.com/file/d/19UGni_6eqcGTsrVhv_m6P4dmT4yaUb3_/view Fakta, vetenskap och förfalskningar https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/det-teoretiskt-om%C3%B6jliga Klimatskeptiker men inte högerextrem: https://unt.se/asikt/debatt/klimatskeptiker-men-inte-hogerextrem-5129462.aspx

Sagan om Sverige, det tropiska klimatet förr https://www.svtplay.se/sagan-om-sverige? Tidigare avsnitt:

https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-20 https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-19 https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-18 https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-17 https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-16 https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-15 https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-14 https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-13 https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-12 https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-11 https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-9 https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-8 https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-7 https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-6 https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-5 https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-4 https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-3 https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-2 https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-1

582 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla