• Alvar Nurre Nyrén

Mina klimatmodeller 2

Uppdaterat: 27 mars

Då var klimatgåtan löst, ......


Frågor på det?

(klicka i bild för större format)

(https://drive.google.com/open?id=1HA0bmrTKNAYFAWYYUP5nLdMxWlffK3_d)


Skämt åsido så är detta en fortsättning på det första inlägget ang hur man kan (och kanske bör) tolka klimatvariationerna enl min mening i ett matematiskt perspektiv. Det finns på


https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-1


med lite grundligare förklaringar och slutledningar i frågan.

Vi fick vändning i UAH satellitdata enl dagens rapport vid ca ett logiskt ställe enl bild, och vändningen blev rel kraftfull. Den kan vara tillfällig eller början på en längre sväng neråt.

Ingenting kan "vetas" med 100% säkerhet, och det vet man aldrig med naturliga rörelser, men om vi leker med tanken att detta är en riktig tolkning i stora drag kan man göra en del nya antaganden.

För det första. Man kan säga att slutledningarna delvis får omvärderas om utvecklingen åter inom kort vänder upp över senast ritade hötjuga lite mera tydligt och den korta trenden skulle ändras till uppåtgående om etablering sker över ca 0,85 grader vilket motsvara 185 i mina diagram.

- Den nya högaffeln och sannolikt även den längre pekar således ut huvudriktningen tills vidare i olika tidsaspekter, och det är rimligt att tro att vi kommer att leta oss vidare neråt mot naturliga platser.

Den tidigare inledande nedgången från 2016 ger nivåerna 176,39 och 149,27 osv näst längst ut till höger (Motsv 0,76 grader resp 0,49 grader i UAH) och det är sannolika sk FIB-relationer till tidigare rörelser, tal enl Fibonaccis talserie enl vissa härledningar/kvoter från dessa tal.

Det kan antas vara sk motståndsnivåer i utvecklingen, ibland inte alla visade nivåer.

- Den lite längre rörelsen från 1998 som sannolikt också spelar in har sina relationer längst ut till höger i bild och är 185,97 och 147,77 osv.

- Dagens utfall 0,48 var således inte riktigt en slump kan man gissa då den sammanfaller med viktiga nivåer, och normalt vore minst en mindre reaktion ca här naturlig, men då det är glest mellan avläsningarna är det inte alla rörelser som man hinner kartlägga dessvärre.

- Långsiktigt vore det enl denna tolkning rimligt att vi letar oss ner mot området kring 86 (motsv - 0,14) eller lägre eftersom tidigare större svingar varit ca 1,0 av tidigare större rörelseperioder och att detta kan antas vara en rörelse som påbörjat pendla sig neråt, men det kan ske i flera steg, och återstår att se.


- Den rel enkla indikatorn man kan se längst ner som i korthet mäter styrkan i rörelsen, föreslår att det mycket väl kan vara en påbörjad nedåtfas men har ännu inte mera övertygande vänt neråt.

- Är det fortsättning på rörelsen mellan 2016-2018 bör den således bli något eller mycket brantare än denna period under utvecklingen från toppen vid vändningen i mars i år till en kommande botten.

- Är det en större rörelse som skall ta sig neråt mot ex. 86 eller lägre kan det ev ske genom en femvåg/impulsvåg och skulle likna utvecklingen mellan 92-98 enl tidigare bilder. Det finns tyvärr fler alternativ än så även det får framtiden utvisa.

Jag skall inte gissa vidare och jag tror som sagt själv att utvecklingen kan behöva utvärderas vidare och ev justeras i delar, men detta är ett ungefärligt och rimligt sätt att analysera enl teknisk analys där EWT ingår som redskap, menar jag. Time will tell!

276 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla