• Alvar Nurre Nyrén

Mina klimatmodeller 9

20210303


UAH-värdet för februari blev +0.20. Upp från +0.12 i januari.


Reviderade UAH-dataset mht till ny referensperiod som kom några dagar efter förra UAH-presentationen 02 februari har jag nu uppdaterat i programmet och innebär inga större skillnader utan hela paketet är numera nedflyttat ca 0,12 grader, dvs i stora drag bara ändrade siffror. Data för december och januari som redan var korrigerade hamnade därmed något högre i diagrammet.


Jag passade även på att själv ändra ”nollan” till 200 istf 100 då jag inte kan använda värden under noll i programmet, och det kan ev behövas framöver. Ett värde på ex 195 betyder således -0,05. 100 skulle därmed innebära -1,00 enl UAH, o.s.v..


Redan nedgången i januari som blev betydligt mindre än den i december indikerade en uppbromsning och denna rekyl alt vändning kom vid mycket naturlig nivå, ca lika med nedgången från feb till juni 2020 och ca 0,618 av nedgången från 2016-2020, vilket är en mycket vanlig och viktig s.k. FIB-nivå, vilken oftast ger reaktioner i någon form.


Därmed är förutsättningarna ca som följer i stora drag:


- Noteringar mellan 2059 (UAH+0,59) och 2012 (UAH +0,12) får betecknas som konsolidering/rekyl

- Ev noteringar över 2059 skulle innebära att läget blir neutralt

- Ev noteringar över 2070 skulle innebära en återupptagen stigande trend

- Ev noteringar under ca 2012 skulle innebära en fortsatt nedtrend som sannolikt blir lika lång eller längre (ex 1.618 alt 2 eller 2,618) än den från feb till juni 2020.


Den långsiktigt viktigaste nivån på nersidan ligger vid ca 133 (UAH -0,67) där ev etablering under 133 och senare ev ca 106 (UAH -0,94 skulle indikera en fortsättning ner mot 1850 års nivåer eller lägre.


På ovansidan får ev vågor uppåt alt styrkan/hastigheten i uppgången visa nya möjliga slutledningar om så skulle bli fallet.


Styrkan i utvecklingen sedan 2016 är avtagande och fortsatt är det lägre sannolikhet (än 50%) för noteringar över toppen 2016, men återhämtningen är ändå så pass lång att det nu är fullt möjligt (teoretiskt) för detta.


Jag inväntar ev utbrott upp eller ner för mera info.


(Klicka i bilden för tydligare presentation)


Och så här ser programmets tolkning ut för tillfället i lite mera detaljerat utseende. Dvs det föreslår att vi befinner oss i en s.k. trea med lite olika alternativ för räckvidder neråt och sedan följt av en avslutande s.k. femma neråt. Detta kan ofta ändras efter hand men är en rimlig tolkning enl mitt sätt att se det just nu. Det utesluter inte betydligt lägre utbredningar, där man just nu även kan tyda denna våg från feb 2020 som en första nedåtvåg av tre i en större trea/C-våg, men det kan jag utveckla vidare om det skulle bli aktuellt:

0 visningar0 kommentarer