• Alvar Nurre Nyrén

Mina klimatmodeller 6

201201


I den tekniska analysen av UAH globala klimatdata från satellitmätningar har inte mycket hänt i denna förmodade "konsolideringsperiod" eller "rekylperiod". Inte heller dagens besked ang november månads utfall tillför särskilt mycket.


Inte mycket talar för att vi inom de närmaste månaderna eller betydligt längre tid, skall nå högre än februaritoppen i år, än mindre över den större toppen i början av 2016, utan det är högre sannolikhet för en fortsatt nedgång efter hand, vilket programmet instämmer i. Enl tidigare rader i serien:


https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-5

och tidigare avsnitt 1-4.


Ännu kan vi inte "utesluta" att mera finns att ge uppåt då alla kriterier ännu inte är på plats, ex lägre signifikanta bottnar, men just nu överväger negativt utfall enl tidigare slutsatser. Dvs lägre temperaturer efter hand.

Svagheten ligger i så fall i de glesa data som ligger till grund för diagrammen. Ett medelvärde/månad.


Mina förväntningar är inte att analysen skall bli lika bra som för börsdata, vilket programmet är skapat för, utan att den skall bli bättre, även om den fungerar fint för finansmarknaden. Därför att teorierna baserar sig på naturens rörelser och relationer, och klimatet enl de data jag har är naturliga utvecklingar, i grunden beroende av endast en källa, solen, sedan urminnes tider.

På börsen finns många anomalier orsakade av ny info, insideraffärer, enskilda aktörers/centralbanker möjlighet att i viss mån påverka utvecklingen, uppköp och mycket annat.


Och för att tidigare utvecklingar följt dessa signaler och slutsatser mycket väl enl min bedömning av det material jag har kunnat ta del av.


Vi får se om slutsatserna står sig och jag inväntar således vidare utveckling och emotser nya månadsdata med stort intresse.

282 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla