• Alvar Nurre Nyrén

Mina klimatmodeller 8

Uppdaterat: 4 feb. 2021

20210202


Kejsaren står inte bara naken sedan länge. Han håller på att få frostskador......


Den globala temperaturen faller som en sten, vilket man kunde ”veta" med hjälp av goda verktyg, (teknisk analys, bl.a. enl EWT-Elliott Wave Theory), och dessutom med god precision, dagarna innan den globala temperaturen vände ner med rel stor kraft från toppen enl UAH satellitdata som presenterades i början av april (2020). Naturen fortsätter följa sina rytmer och tidigare signaler, där utvecklingen från senaste topp förväntades ge snabba och rejäla kliv neråt.


Januari UAH-värde följer således förväntningarna och visade ytterligare ett steg neråt i klimatrörelserna, där vi nu på en grisblink är nere på 1980-talets nivåer:


(klicka för större bild)


Vi har dessutom rätat ut ett par frågetecken ytterligare, enl förra inlägget, dvs vi har förutom bl.a. en bekräftad KORTSIKTIG nertrend även klivit ur den tydligaste uppåtgående längre kanalen.

Vi har även tagit oss förbi mittlinjen på den s.k. ML-korridoren (högaffeln) vilket är ett stort svaghetstecken enl teknisk analys och enl. min erfarenhet. Som av en tillfällighet (!) nådde den även nästa ML-mittlinje ganska exakt. Just nu tyder inget på att det blir någon längre paus här heller vilket vore det naturliga i vanliga fall.

Man kan säga att vi ser en bekräftad MEDELLÅNG nedåtgående trend.


Det vi fortfarande INTE vet, ännu, är huruvida denna nedgång sedan 2016 med en lägre topp 2020 är en del av en större men mera tillfällig korrektiv period, som flera tidigare sedan 1850 och 1930-talet, och i UAH fallet sedan lågpunkten vi kan sluta oss till inträffade under 1960-1970-talet mht till längre mätdata i ex Sverige, USA m.fl. länder. Det finns således inte någon bekräftad LÅNG nedåtgående trend ännu.

Men mycket (det mesta?) talar för att detta är fråga om en ny fas i utvecklingen neråt, då styrkan/lutningen talar för detta och naturen har stor benägenhet att upprepa sig och följa sin tidigare ca 40/80-årsrytm. Dvs vi skulle kunna stå inför ca 40 år av kyligare klimat från 2016 (enl UAH) om cyklerna åter upprepar sig. 1850-60 fram till 1930-40, fram till 2010-20, osv. Och trillar vi under 60-70-talets lågpunkter mer än tillfälligt talar ännu mera för att vi skall ta oss vidare ner mot 1850-talets nivåer (lilla istiden), eller lägre. (ca 30 motsv -0,7). Dvs vi erhåller en bekräftad LÅNG nedåtgående trend.


Det naturligaste vändningsområdet, om sådant finns kvar, ser ut att vara runt 84 alt ca 59 med ca 50 som ett ”nödalternativ” (motsv -0,16 alt -0,61 resp -0,50 i UAH).


Det började som en skakning på nedre däck.... som någon sjöng när jag var ung.

Men detta liknar mera en jordbävning!


”Lender of last resort” ser ut att ligga kring 24 (UAH-0,76) om det skulle bli aktuellt, och därunder skulle jag nog bli en aning dyster i mina rader, om vi öht har ström som gör det möjligt att kommunicera och överleva?


Jag tror ni kan se några intressanta områden enl bilden.


Och vänder det upp över senaste lågpunkt, innan lilla rekylen tillfälligt bromsade utvecklingen, ser vi ett svaghetstecken i den pågående nedtrenden, osv, men som tidigare är det mycket lite som talar för vändning upp mer än möjligen tillfälligt, i närtid, då styrkan är avtagande men inte tillräckligt ”nedvilad” för ny styrka.


Teoretiskt kan en ny fas pågå ”obegränsat” neråt, och vi får se var nästa rekyl/konsolidering ev tar plats, om den går att upptäcka på månadsbasis, vilket ev kommer att ge flera ledtrådar.


Alla naturliga förlopp går sannolikt att tolka med dessa metoder, är min övertygelse, om de kan beskrivas matematiskt korrekt. Likt temperaturutvecklingar.

Det skulle kunna gälla styrka och periodicitet av La Nina, El Nino, AMO, PMO, jetströmmar, solstormar, rymdstrålning och allt annat som sker i klimatet och naturen som jag nämnde inledningsvis ang Fibonacci-relationer och teorierna enl R.N. Elliott. Men det har jag inte studerat närmare, utan förutsätter då naturen beter sig på ”dette viset”.


Många invänder nog att denna nedgång beror på den pågående La Nina-aktiviteten, precis som man förklarar alla rörelser med orsaker som styrker just det man anser som naturligt i enlighet med sin övertygelse (eller syften).

Men klimat kan inte förklaras och förutses enbart med El Nino, La Nina eller andra kända naturfenomen på längre sikt, även om de påverkar utvecklingen tillfälligt. Och El Nino och annat kommer till av en anledning vi till fullo inte känner till orsaken till. Det är en fördel att använda metoder som kan förutsäga vad som kommer att ske, enl min åsikt, och inte vad som borde ske men bevisligen inte inträffar.


Men visst finns det även utsagor om starka temperaturnedgångar på fundamentala grunder av forskare, ex solaktivitetsforskning. Men media (MSM) tillåter inte sådan information och få har fått höra om detta.


Nu är det så att inte heller ”mina” teorier stensäkert kan förutse när nästa istid kommer eller en ev nästa klimattopp utan indikera mest sannolika och naturliga alternativ och hur förloppen utvecklar sig och leder till nya slutsatser. Och sorterar ut mindre sannolika utvecklingar.

Ungefär som meteorologin hjälpligt kan förutspå väder med bättre kvalitet någon dag eller ungefärligt någon vecka, fast i detta fallet i betydligt längre, dvs klimatrörelser.


Jag har varit inne på den långsiktiga utvecklingen, flera tusen år tillbaka via de s.k. Alley-kurvorna, dvs data från analyser av isborrkärnor ca 10 T år bakåt fram till ca 1500. Går man in lite mera specifikt på temperaturerna från drygt ett tusen år sedan fram till idag och använder den kurva som Tim Ball m.fl använt för Europa (TB tidigare professor vid geografiska institutionen vid University of Winnipeg) ger den klara antydningar om att detta är en mellanfas (korrektiv fas), denna fas från 10-1600-talet och via ca 1850 fram till idag.

Använder man Tim Balls uppgifter befinner vi oss i en illavarslande och svag konsolidering med risk för mycket stora rörelser om golvet spricker upp, men naturligtvis kan tolkningen bli ytterligare slag sidledes.


I något längre perspektiv är det möjligen inte ens en uttalad sidledes förflyttning, utan en puckel i den långsiktiga utförsbacken, som Humlum et al beskrivit. (Ole Humlum, en dansk klimatolog, sedan 2003 professor i fysisk geografi vid avdelning för geovetenskap, Oslo universitet).Det är vidare inget djärvt antagande enl alla dessa beskrivningar från forskarhåll att nuvarande läge är slutfasen på denna ev mellanperiod dvs nästa fas (när den startar), har avsevärt större sannolikhet att ta oss vidare neråt, sannolikt rejält mycket längre dessvärre, än att den skulle vända uppåt för längre tid, mht vågornas utbredning, storlek och (avtagande) styrka.

MYCKET svag, som korrektion/konsolidering betraktad, m.h.t. tidigare stora rörelser.


Vi får hoppas att inte forskarnas varningar från 1960- och 70-talet nu besannas,

då t.ex. SVD refererade en artikel från Nature och skrev:


"Istid hotar oss. I Norden kan vi plötsligt bli "blitzade" av enorma snömassor som begraver under ett allt tjockare täcke av is. De moderna istidsforskarna har gjort nya rön som visar att vi inte alls går säkra. Nedisningen kan gå mycket snabbt. Hotet om nya istider kan jämställas med vätebomber med massdöd för mänskligheten, Snö-blitzar under en kall sommar kan frysa ner stora områden och bygga upp väldiga ismängder på slätter likaväl som i bergstrakter"

(hämtat från den utmärkta boken En Klimathistoria, av vetenskapsjournalisten Sven Börjesson)


Den gången kom vi undan med blotta förskräckelsen, då det som tur var återstod ytterligare minst en (historiskt svag) återhämtning, likt den på 1920-talet,i tydligt korrektivt (överlappande) mönster, vilket påvisar påtagliga svaghetstecken. Jag är inte så säker på att vi klarar oss i nästa större sväng neråt. Nu eller senare. För den kommer, gissar jag, och det kanske fortare än vad någon idag törs föra fram.


Kan det möjligen vara så att solen lyder under samma fysiska lagar som övriga universum och tär allt mer på sitt upplagrade energiinnehåll genom sin enorma energiexport?? Ingen aning, men nog är det så det ser ut i mina ögon.


Det enda jag vet med säkerhet ang orsaker är att CO2 inte nämnvärt inverkar på klimatutvecklingen i vetenskaplig mening.

https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/det-teoretiskt-om%C3%B6jliga


Människan har en förmåga att glömma tidigare erfarenheter och kunskap när man rusar stá med politiska och ekonomiska maktambitioner och lägger verklighet och vetenskap åt sidan.


Kanske är det hög tid för planering för ett ev klimatnödläge. I Sverige har vi en diger historik av hur vi legat i fel fas i vår krisberedskap, oavsett om det gällt försvar, pandemier eller många andra saker. För om/när det brakar neråt som utvecklingen indikerar för tillfället är det inte en fråga om utan när vi blir av med bl.a. elektriciteten och då kommer det att gå fort utför med uppvärmning, kommunikation, betalningsmedel och tusen andra saker.


För vi skall väl inte bli klimatflyktingar? Jag gissar f.ö. att det inte är så muntert söderöver heller om detta mörka blir verklighet.


Allt talar för denna negativa utveckling på sikt, menar jag, enl jordens temperaturutveckling sedd från forskarnas uppfattning om historiska data från isborrkärnor, trädringar mm. fram till nu. Hur länge låter solen oss njuta av behagliga temperaturer och normala årstidsvariationer?


Visst är månadsskiftena rysligt spännande dagar?693 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla