top of page
  • Skribentens bildAlvar Nurre Nyrén

Mina klimatmodeller 4

En fortsättning på den påbörjade serien av analyser ang klimatets naturliga våguppträdande, bl.a. via satellitmätningarna från UAH. Tidigare avsnitt på:


https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-3

https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-2

https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-1


Inte så mycket att tillägga utan det fortsätter starkt ner, nu till +0.38 och vi får se vad ev. rekyler visar om/när de uppenbarar sig, men i huvudsak är slutsatserna som tidigare, dvs:


- Långsiktigt vore det enl denna tolkning rimligt att vi letar oss ner mot området kring 86 (motsv - 0,14) eller lägre eftersom tidigare större svingar varit ca 1,0 av tidigare större rörelseperioder och att detta kan antas vara en rörelse som påbörjat pendla sig neråt, men det kan ske i flera steg, och återstår att se.


- Är det fortsättning på rörelsen mellan 2016-2018 bör den således bli något eller mycket brantare än denna period under utvecklingen från toppen vid vändningen i mars i år till en kommande botten.


- Är det en större rörelse som skall ta sig neråt mot ex. 86 eller lägre kan det ev ske genom en femvåg/impulsvåg och skulle likna utvecklingen mellan 92-98 enl tidigare bilder.


- .....för att detta skall få aktualitet i närtid då vi ännu inte vet vet vare sig om UAH fortsätter med ca bibehållen kraft neråt inom kort och om det i så fall går under sin 1.0 alt 1.275-relation så bör UAH i så fall etablera sig under området kring 86 (motsv -0,14)........En något tidigare indikation på större svaghet kan ev noteras om nedgången rel bestämt ger etablering under ca 114 (motsv +0,14 i UAH) då vi i så fall har vi fått en lägre botten än den i september 2018, i tillägg till den lägre toppen nu i mars 2020.....


Och ang indikatorerna längst ner i bild så ser de för tillfället ut att ha bestämt sig lite tydligare på en fortsatt nedåtrörelse iom senaste data från april 2020 som publicerades ikväll.Som Dr Roy Spencer skriver på sin sida där UAH-data presenteras (http://www.drroyspencer.com/)

In April, 2020, the Northern Hemisphere experienced its 2nd largest 2-month drop in temperature in the 497-month satellite record.(https://drive.google.com/open?id=1K2Nz7mVnCijEfejMlfVKkTAdh_SzmD3h)


Rast/vila till 200601.


322 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page