• Alvar Nurre Nyrén

Mina klimatmodeller 7

210102

God Fortsättning!


Medan SMHI klimataktivister går i taket för att vädret varit ovanligt milt i Sverige senaste året kikar jag vidare på klimatets utveckling globalt, och inte oväntat fick vi just det skarpa utfall neråt som naturens rörelsemönster föreslår. Enl satellitmätningarna från UAH


Att CO2 inte påverkar klimatet mätbart vet vi ju sedan länge och kan ev sammanfattas ung såhär.....


men man kan undra vad som egentligen driver klimatet, och varför så många klimatforskare hamnat så här snett? Inte alla men en hel del.


Det är dock inte detta som intresserar mig just i dessa avsnitt utan hur klimatet kan antas utveckla sig framöver enl dessa naturliga cykler och enl dessa verktyg som jag själv är övertygad om är de enda metoder för närvarande som kan beskriva utveckligen med någorlunda precision. (Dock med begränsningen månadsdata tills vidare då annat noggrannare underlag saknas)


December månad gav således en del nya svar och ledtrådar:


- Vi har nu både en lägre topp och en lägre botten sedan toppen enl UAH år 2016 och kan därför med fog påstå att den kortsiktiga trenden är neråt.

- Programmet som preliminärt angivit en påbörjad femvågssekvens uppåt enl tidigare bilder, har nu mycket förväntat övergått att beskriva rekylen sedan hösten 2018 som just den förmodade ABC-våg jag förväntat och beskrivit.

- Programmets och min egen bedömning var som en del kanske kommer ihåg att chanserna för nya högre noteringar var mycket ringa i det lite kortare perspektivet, vilket nu besannats likaså. Så här långt

- Lutningen på hela rörelsen är så här långt brantare än tidigare uppgångar, varför det finns anledning att befara den lite (eller mycket) större s.k. C-vågen neråt jag nämnt.


Det vi ännu INTE sett är bl.a.:


- Ännu har vi ej tydligt brutit ur den lite långsiktigare trenden enl den s.k. ML-korridoren (högaffeln) enl bild, vilket gör att osäkerhet fortsatt råder om detta är en påbörjad längre rörelse neråt.

- Vi har rel. snabbt även tagit oss fram till mittlinjen i den kortare ML-korridoren varför ytterligare ev fall skulle göra hela bilden mera "glasklart" negativ även långsiktigt, men en vändning uppåt kan heller inte uteslutas ännu.


Innan detta ev sker är läget långsiktigt rel oklart, men min gissning är att det fortsätter med rel stor kraft neråt, då utvecklingen och vågornas inbördes relationer och lutningar talar för detta.


Skulle det fortsätta neråt blir området kring 0,04 i UAH (motsvarar 104 i diagrammet) av största vikt då lägre noteringar skulle tala för fortsättning mot ca -0,16 eller lägre och indikerar en mer än tillfällig rekyl sedan 2016.

Ett vanligt område om även -0,16 och senare ev -0,4 penetreras är således ca -0,76, men det är ingenting vi med säkerhet kan prognostisera för tillfället utan jag nämner det bara för att ev fler skall förstå principerna i dessa utvecklingar och teorier.


Sammanfattningsvis kan vi således konstatera att vi på kort tid enl förväntningarna nått ännu ett intressant område på nersidan, sedan toppen 2016.


Jag ser fortsatt med spänning fram emot kommande månaders utfall då vi är i ett rel avgörande läge, i en helt naturlig utveckling av klimatet!


476 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla