• Alvar Nurre Nyrén

Mina klimatmodeller 17

Uppdaterat: 4 apr.

2021 11 01


Välkomna tillbaka till jordklotets enda sida för teknisk analys av klimatdata.

Det enda redskap som kan förstå och analysera naturens samlade rörelser långsiktigt i detalj, enl min uppfattning. Enligt matematiska samband som använts i tusentals år.


Egentligen borde jag väl ransonera mitt skrivande lite mera, då det bara finns enstaka exemplar av mig, jag är en ändlig resurs som dessutom är utrotningshotad, och i stort sett ej återvinningsbar. Men ändå:

Oktober månads mätningar av den globala temperaturen enl UAH gav värdet +0,37C, upp från +0,25C

Först en bild över klimatutvecklingen, som på ett annat och ev lite enklare sätt sammanfattar det jag försökt beskriva tidigare, enl UAH satellitmätningar för tiden från dec 1978 fram till idag. Jag utgår t.v. från att denna period utgör en större ”delvåg” (1984-2016) i klimatutvecklingen. Kanske den sista uppåt under vår tid på jorden?


Naturen söker logiska vägar för sin utveckling och strävar oftast efter olika symmetrier (som i tidsstudierna jag beskrivit). Det gäller bara att hitta ”rätt nyckel” för att upptäcka och ibland kunna förutse dessa symmetriska utvecklingar. Och detta skulle kunna vara en sådan rimlig och logisk förklaring över tingens ordning. Jag tror att många av er kan förstå ung hur jag resonerar om ni ägnar bilden ett par minuters eftertanke, utan att behöva kunna särskilt mycket om teknisk analys.

Detta kan ändras vid ev nya trendbrott uppåt nu eller senare, men så här ter sig bilden för tillfället:


(Klicka i bild för större format)


Det kan tyckas märkligt att temperaturen har en dipp till botten just i höjd med centrum av denna rörelse. Det är faktiskt inte alls märkligt utan snarare vanligt i naturliga utvecklingar. Styrkan är oftast störst mot slutet av cykeln och tar mindre tid. De sk reaktionspunkterna indikera antingen en topp eller en botten. T.ex är det vanligt med topp eller botten vid dubbla avståndet till tidigare utstickande toppar och bottnar men vanligt är också andra s.k. FIB-samband, ex 0,618 resp 1,618 och 2,618

Har man ex. två utstickande bottnar med 90 dagars mellanrum så kan man misstänka antingen en ny botten men lika gärna en ny topp efter ytterligare 90 dagar, och blir det inte så faller alternativet med 2,618 x 90 dagar ofta in istället. (kan bli både/och). Märkligt men mycket vanligt. Exempel finns i bilden nederst och många fler går att hitta.


Och detaljerna och alternativen i övrigt är ca som tidigare och bild nedan.


- Nästa ”avgörande” signal är fortsatt ev noteringar över ca 250 resp under 195 (senaste botten fr april i år) .Mer än tillfälligt och marginellt likt utvecklingen som ”tuggade på trendtaket” under de första åren efter botten 1984.

- Skulle det bli ett utfall neråt, under 195 (-0,05C), har risken ökat för mycket lägre nivåer med större kliv, förbi det viktiga området kring 185 (-0,15C) jag nämnt från start, och vid ev stora kliv över trösklarna även risk för accelererande rörelser efter hand.

- Naturligaste tidpunkten för ev tydligare vändning ner ser ut att vara kring november – februari. Det är bara vaga indikationer för s.k. reaktionspunkter tidsmässigt, likt ”cykeln” som gav reaktion i april. Är det en fortsättning på nedgången från mars 2020 är november-december mera sannolik, medan om hela perioden från februari 2016 skall korrigeras är en senare topp det vanliga.

- Blir det en vändning ner inom några månader men utan större kraft är det sannolikt bara en första uppåtvåg/korrektion vi sett, en s.k. a-våg, och då kan vi efter en försiktigare och ev slagig nedgång får en avslutande uppåtsväng i ex. en abc-våg av lägre dignitet och mycket längre varaktighet. Men det är inte förstahandsalternativet.

- Gränsen för ”morsning-good bye” ligger som tidigare vid ca 106 (-0,94) om rörelsen neråt skulle eskalera. Därför att där ligger ”maxnivån” för naturliga nedgångar enl tidigare vågutbredningar sedan 1984. Därefter återstår sannolikt endast alternativet med en ny och mycket större fas neråt i en längre utveckling. Och då kan det gå undan i perioder, men sannolikt med vissa hack i kurvan. Gränsen för nivåerna är dock inte lika knivskarpa, som tidsintervallen jag nämnt. Där gäller plus/minus en månad (då noggrannheten inte är större än så pga att en topp lika väl kan ha inträffat månaden innan eller efter, trots att medelvärdet visar annat).

- Den långsiktigare utvecklingen riskerar således att ta sig ner mot minst området för lilla istidens slut kring 1850, men mera sannolikt är betydligt lägre nivåer. Kanske de från 15-1600 talet, eller lägre. Om 106 spricker mer än tillfälligt.

- Om vi bara som exempel tänker oss att en markerad vändning ner sker från ca 237 (UAH +0,37C) skulle vi naturligast nå området kring 172 (UAH -0,29), men mera troligt ca 154 alt 132 (eller lägre) i nästa lite större steg. Det är såldes multiplar av tidigare nedgångar från 2020. Under förutsättning att det är en fortsättning på en påbörjad nedgång efter feb 2020.

Ett positivare alternativ är just området kring 185 som skulle kunna motiveras enl både den längre cykeln från 2016 och den kortare från 2020.

Vid ev etablering över ca 250 (0,5C) återkommer jag med vad slutsatserna blir i så fall.


(Klicka i bild för större format)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fakta, vetenskap och förfalskningar

https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/det-teoretiskt-om%C3%B6jliga


Tidigare avsnitt

https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-16

https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-15

https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-14

https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-13

https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-12

https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-11

https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller

https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-9

https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-8

https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-7

https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-6

https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-5

https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-4

https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-3

https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-2

https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-1

476 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla