• Alvar Nurre Nyrén

Mina klimatmodeller 16

211001September månads utfall av de globala satellitmätningarna från UAH blev +0.25 C, upp från +0.17.


I avsnitt 14 från 02 aug skrev jag

…...I detalj kan man notera att det om denna nedgång sedan mars 2020 är en avslutad "färdig delfas", ex en s.k. ABC så vore det naturligt med något högre noteringar …...


Rekylen har nu korrigerat hela nedgången sedan feb 2020 och bilden är nu prel att vi även skall korrigera hela nedgången från 2016 i en s.k. ABC-våg, även om skillnaderna inte är särskilt stora, innan ev lägre nivåer nås och ev med större steg än hittils.


Men som tidigare gäller att ev etablering över nivåerna kring 240 och senare även 250, mer än tillfälligt, indikerar att vi är kvar i den korrektiva längre perioden från ca 1850 eller tidigare, och således ej avslutat den uppåtgående rekylfasen.


Det kan iofs ta längre tid än enstaka månader innan avgörandet visar sig genom en slagigare och mera utdragen utveckling upp och ner, men mina förväntningar är fortsatt att vi inom några månader får en indikation vad utfallet blir på lite längre sikt. Ett starkt alternativ rent teoretiskt är en vändning ner ca dec-jan enl nuvarande rörelsemönster.


Jag skall återkomma med vad som kan tolkas in vid resp utfall upp eller ner enl ovan men ännu är huvudriktningen och den korta trenden nedåtriktad enl min tolkning.


(klicka i bild för större format)


421 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla