• Alvar Nurre Nyrén

Mina klimatmodeller 10

Uppdaterat: 3 apr. 2021

20210402


Brant neråt sa Bill.

Störtlopp, sa Bull.


I tolkningarna av klimatet duger som bekant inte de s.k. "vetenskapliga modellerna" eftersom ingående faktorer är otillräckliga, felaktiga, och illa hanterade. Det har vi vetat länge, enligt vetenskapligt vedertagna metoder.


Teknisk analys är således, enl min mening, den enda metod som nöjaktigt kan hantera naturens alla faktorer och rörelser på ett objektivt sätt. Och det är bara här ni kan se dem så vitt jag vet.


Utvecklingen följer således det naturliga rörelsemönstret även fortsatt. Mars månads utfall blev -0,01, ner från +0,20.


Ett fall som uppfyller förväntningarna på en stark fas i utvecklingen efter en något beskedligare första våg från 2016, och även en något något mindre stark inledning av denna nya starkare delvåg/fas neråt.


En s.k. trea alt C-våg enl detta fikonspråk, där vi nu är inne i en trea av en trea av allt att döma.


Men där vi ännu inte vet riktigt vilken fas i ett större sammanhang vi kan sluta oss till. Det kan således vara ex bara en våg kvar neråt efter en lite tydligare rekylperiod, en fyra, var den nu uppenbarar sig, eller bara början på flera större femvågor neråt, med ev mellanliggande konsolideringar/rekyler. Häng inte upp er på dessa detaljer utan jag skall försöka förklara efter hand.


Slutsatserna är således i stora drag enl tidigare, bara med det tillägget att vi tills vidare kan skala bort en del om och men, dvs de mest hoppfulla alternativen om en starkare fortsättning uppåt.


Och fortsatt gäller :

............Den långsiktigt viktigaste nivån på nersidan ligger vid ca 133 (UAH -0,67) där ev etablering under 133 och senare ev ca 106 (UAH -0,94 skulle indikera en fortsättning ner mot 1850 års nivåer eller lägre..................


..... och ni kan se en del naturliga s.k. FIB nivåer om utvecklingen fortsätter neråt efter hand enl bilden (som kan klickas större för bättre tydlighet). Och lutningen/"brantheten" förklarar tydligast det rel. allvarliga i utvecklingen.


Man kan spåna många möjliga alternativ och förklaringar, men i stora drag vore det således naturligast att vi når, minst, en bit ytterligare neråt. Eller betydligt längre ner.


Jag skall inte spekulera mer än så, utan tidigare rader beskriver fortsatt ung. läget i utvecklingen, och grunderna för dessa slutsatser.


Samla ved!

0 visningar0 kommentarer