• Alvar Nurre Nyrén

Mina klimatmodeller 11

210502


Brrr, sa Kasper när han såg en naken häst.

Utfallet av UAH-satellitdata för april blev -0,05, ner från -0,01.


Den globala avkylning fortsätter, och ca som förväntat, i en fas av utvecklingen som således ”skall” uppföra sig såhär enl normala cykler. Men en fas vi ännu inte vet är mer än en tillfällig nedgång och del av en större korr.


Vi är nu nära nivåer där det skulle kunna tänkas vända upp för en tid, om det alls finns några vändningar kvar, men i stort är slutsatserna desamma som tidigare.


Jag upprepar något av de tidigare förklaringarna för att fler skall förstå lite hur man resonerar i dessa teorier ang naturliga rörelser, enl min mening och tolkning efter ca 25 års studier ”på heltid”.

- Den stora bilden är att vi sedan ca 1850 (eller avsevärt tidigare) befinner oss i en korrektiv (överlappande) rekylfas/konsolidering. Vilket betyder att vi för tillfället, eller åtminstone fram till toppen 2016, har en mellanperiod i en utveckling mot betydligt lägre nivåer. Ingenting i dessa mönster tyder så vitt jag kan se så här långt på att vi skulle nått en större botten för mycket längre tider just kring 1850, utan kan förvänta fortsatt avkylning från de i tidigare i historien mycket varmare perioderna. Tvärt om tyder det mesta på att hela perioden är MYCKET svag som korrektion betraktad, där historielösheten gör att inte de allra enklaste slutsatser dras av fakta ang klimatet före 1970-talet. Korrektioner är nästan alltid starkast i sin slutfas, men det vi upplevt hittils ger en oerhört blek bild av styrkan i ”rekylen” som hittils är mera horisontell än uppåtriktad, vilket inte bådar gott på längre sikt.


- Att vi inte med säkerhet kan avgöra om detta är början på en långvarigare avkylning beror på att det även inom korrektiva faser förekommer s.k. impulsiva (dvs ej överlappande) mindre faser,ex motsvarande den från 1998. Oftast s.k. C-vågor (alltid "femvågor" i sin avslutande del) inom korrektionen. För att ”veta” att det rör sig om en större och långsiktigare nedåtrörelse bör vi därför röra oss ner under botten från ca 1970-talet, vilket sannolikt var den senaste tydligare botten sedan 1850-talet. Vi kan således ännu inte utesluta nya faser av uppgångar.

- Sker detta att vi etablerar oss under 1970-talets temperaturer ökar sannolikheten dramatiskt för att det verkligen är en större fas neråt. Därav slutsatsen enl tidigare:

....Den långsiktigt viktigaste nivån på nersidan ligger vid ca 133 (UAH -0,67) där ev etablering under 133 och senare ev ca 106 (UAH -0,94 skulle indikera en fortsättning ner mot 1850 års nivåer eller lägre....

- Det finns ett par alternativ för högre lite långsiktigare bottnar än 1850 talets botten även efter detta, men ju brantare och längre nedgången breder ut sig ju mindre sannolika är dessa alternativa tolkningar.

- Ett annat sådant tydligare ”tecken” på långsiktigare svaghet vore ev utbrytning neråt ur den utritade rörelsekanalen, ”högaffeln”, eller Andrew Pitchfork som den eg kallas. Det återstår inte längre några tydligare längre uppåtriktade sådana kanaler efter mars månads utfall neråt, men skulle naturligtvis kunna bildas om utvecklingen vänder uppåt under längre tid, vilket vi ännu inte sett några tecken på således. Lägre toppar och lägre bottnar är klassiska negativa tecken i den tekniska analysen. Ett mer än tillfälligt utbrott, i detta fallet neråt i så fall, ur en sådan tydligare kanal/högaffel skulle just indikera att en ny och starkare fas påbörjats.

Och skulle utvecklingen istället leta sig ur denna fallande kanal på ovansidan skulle det således indikera att vi sannolikt ligger kvar i denna korrektiva större fas sedan 1850.

- Vi har en mindre cykel som går i mål ca nu under april eller början av maj (enl bild, 31 resp 62 månader), och vi får se om det kan avspeglas i åtminstone en synbar uppbromsning, men redan ev etablering under ca 184 (motsv UAH -0,16) vore ett nytt stort svaghetstecken.

- En första större negativ signal fick vi efter mars månads utfall då mittlinjen i den kortare nedåtriktade kanalen penetrerades neråt, vilket omedelbart ger bilden av en betydligt svagare utveckling än vi haft tydligare indikationer på tidigare. Samtidigt passerade vi således ur den sista kvarvarande uppåtriktade kanalen enl ovan. Men det är den större och långsiktigare kanalen som vore direkt ”livsfarlig” långsiktigt att trilla ur. Där ett ev utfall neråt ur den kortare vore ett nytt tidigare varningstecken.

- Det finns en rad andra tecken på att utvecklingen efter 1850 är en mycket svag rekyl/konsolidering enl teknisk analys, (ex. en mängd indikatorer) innan nya större rörelser neråt, men detta är de tydligaste och viktigaste jag vill nämna för att inte grotta ner oss i svårare och otydligare tolkningar för flertalet.

- Större toppar sedan UAH-mätningarna inleddes har kunnat förutspås med god precision enl dessa teorier, liksom den senaste från mars 2020 när jag startade denna serie. Redan innan det vände ner med kraft. https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-1

Förhoppningsvis förstår fler nu grunderna för min negativa syn på den fortsatt klimatutvecklingen, så som den ter sig enl utvecklingen senaste decennierna och seklerna, och oavsett om naturen och solen skulle klara av en ny tillfällig vändning upp mot senaste toppar eller något högre. En fortsatt nedgång efter hand är en naturlig fortsättning på de senaste århundradenas och årtusendenas utveckling i så fall.


(klicka i bilden för större format)360 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla