• Alvar Nurre Nyrén

Mina klimatmodeller 19

Uppdaterat: 4 apr.

220102


God fortsättning!


December månad bjöd på en uppgång/rekyl till +0,21 C

enl. UAH satellitdata, upp från +0,08 C.


För att få en ”bekräftad” fortsatt nedgångsfas måste noteringar under senaste botten från april 2021 vid 195 (UAH -0,05C) noteras, även om vi inte ens då kan fastställa detta förrän senare (nedan). Men oavsett skulle det bekräfta en stor svaghet om så sker.


Det lite större perspektivet ser således ut enl nedan:


(klicka i bild för större format)Läget i korthet i detaljer:


Tidigare nämnda nivåer neråt gäller fortsatt vilka kan ge ytterligare info. Området kring 185 och sedan ca 173 är de viktigaste, till att börja med. Vid ca 173 ligger det tydligaste golvet i den långa uppåtgående trenden.

Och katastrofalt är som tidigare ev etablering under ca 106 (UAH -0,94C) då vi kan förvänta mycket lägre nivåer än så.


Dessvärre indikerar utvecklingen sedan minst 1850 att denna nedgång, i så fall, kommer att pågå minimum ca 18-20 år, men mera sannolikt ca 40 år, eller betydligt längre, med vissa avbrott sannolikt. Därför att cyklerna senaste århundradena talar för detta och naturen har en rytm att följa.


Skulle det mot förmodan vända upp mera bestämt och kraftigt redan inom kort gäller de utritade korridorerna att bevaka där det sluttande taket vid 250 (UAH +0,50C) fortsatt är den viktigaste för en fortsatt hoppfull tillvaro, men prognosen är negativ inför fortsättningen för tillfället.

Jag lutar åt att detta är en tillfällig uppgång bl.a. för att en topp under januari (dec-februari) vore naturligt enl de senaste större cyklerna, men då en förmodad andra våg kan ta lite mera tid kan den också slå fram och åter ett par gånger innan nästa våg neråt, om detta är ett korrekt antagande. Kanske en s.k. tvåa i en större trea, vilket ev. skulle betyda en accelerande utveckling i nästa våg neråt, i så fall. Rekylen kan ev. redan vara överstökad, så vi kan bara invänta vad som sker.


Den mest näraliggande tolkningen skulle kunna se ut ung så här (med eller utan fördröjning enl bild således):
En ytterligare detalj vill jag nämna för de som vill gräva ner sig i vågteorierna, varför vågorna sannolikt visar upp ett förändrat beteende efter toppen 2016.

I bif bild har jag markerat en sannolik vågräkning (svart ABC), som skiljer sig något från programmets ev något förenklade syn på saken jag har visat tidigare:
En tredelad vågsekvens ABC i inledningen på en korrektion/fas har mycket ofta, (det helt dominerande alternativet enl min erfarenhet) en A-våg som är ca lika lång som en C-våg.

Programmets vågräkning jag tidigare visat är inte trovärdig, då de ingående vågornas utbredning rimmar mycket illa med de normala alternativen och relationerna. Räknar man istället som jag markerat, får man en normal och vanlig inbördes utbredning på ingående vågor. Jag är övertygad om att denna är den riktiga.

Det som är annorlunda med denna våg jmf med tidigare utvecklingar är att korrektionen inom den större ABC-vågen, också en abc-våg men av ”lägre dignitet”, är en s.k. ”oregelbunden korrektion”, eftersom b-vågen går under avslutningen på den större A-vågen.

Det är inte särskilt ovanligt med oregelbundna korrektioner (eller löpande korrektioner som är ännu mera i trendens riktning med en topp/slut av c-vågen under A-vågens slutpunkt, i en nedåtgående trend). Det som är ovanligt här är att korrektionen, om den skulle inträffat i en pågående uppåtgående trend, skulle uppvisa en nedåtriktad oregelbunden a-våg. Det är mycket ovanligt, om det alls förekommer, inte minst då korrektionen pågått under lång tid, sannolikt från 1984, och om vi skulle ha nya nivåer uppåt kvar att besöka i den sekvensen.

Slutsatsen är att detta ”uppträdande” är en avvikande och negativ/nedåtriktad indikation, jmf med tidigare utvecklingar, och styrker i viss utsträckning att detta är början på en ny och nedåtriktad långsiktigare riktning av pågående utveckling i klimatet. En observation bland många andra, men den stämmer överens med vad utvecklingen därefter indikerar.


Har ni frågor? Skriv till mig på:

alvar.nyren@gmail.com


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Länkar:


Öppet brev 211203

https://drive.google.com/open?id=15xm7LXl9b3fLWGLZ5ALrePNA2-tfLT6W&authuser=alvar.nyren%40gmail.com&usp=drive_fs


Vetenskapliga felsteg

https://drive.google.com/open?id=1mZSQBe71QIRhEAYUkv0pYXaHduHQ6Jk8&authuser=alvar.nyren%40gmail.com&usp=drive_fs


Öppet brev 200120

https://drive.google.com/file/d/1vqm0tXBco-sxh-cXo3gaTdqoabfFadQO/view


Öppet brev 190206 Fri forskning och debatt

https://drive.google.com/file/d/19UGni_6eqcGTsrVhv_m6P4dmT4yaUb3_/view


Fakta, vetenskap och förfalskningar

https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/det-teoretiskt-om%C3%B6jliga


Klimatskeptiker men inte högerextrem:

https://unt.se/asikt/debatt/klimatskeptiker-men-inte-hogerextrem-5129462.aspx

Sagan om Sverige, det tropiska klimatet förr

https://www.svtplay.se/sagan-om-sverige?


Tidigare avsnitt:


https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-18


https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-17


https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-16


https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-15


https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-14


https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-13


https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-12


https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-11


https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller


https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-9


https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-8


https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-7


https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-6


https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-5


https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-4


https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-3


https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-2


https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-1


451 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla