Uppdateringar sker sporadiskt i perioder och har ej avsikten att vara heltäckande och kontinuerliga. Investeringar bör aldrig göras utifrån prognoser och gissningar, ej heller mina, utan med hjälp av verktyg man anser och visat sig fungera för var och en, såsom trender, indikatorer,medelvärden osv.