• Alvar Nurre Nyrén

Mina klimatmodeller 13

210702


Juni månads resultat av UAH satellitmätningar blev -0,01 C.

Ner från + 0,08 i maj.


Avkylningen har stannat upp något, men det ser som tidigare ut att vara en tillfällig uppbromsning där mera talar för betydligt lägre nivåer enl nuvarande utveckling.


Och tills vidare är slutsatsen enl förra månaden:


.......... i korthet får vi invänta huruvida nivåerna ca 230 alt ca 185 (motsvarar +0,30 alt -0,15 enl UAH) penetreras mer än tillfälligt vilket sannolikt visar lite tydligare om styrka finns kvar alt att svagheten består.......


Som ni ev kan se av programmets tolkning är det mycket hög sannolikhet för lägre nivåer enl röda siffran 84PTI (hög över ca 35) strax nedanför den inringade punkten för juni månads utfall.


Det är likaså naturligt med tillfällig uppbromsning "då vi ligger för tidigt i utvecklingen" för ev genombrott av nästa kritiska nivå kring 185, vilket om det inträffar bör ske tidigast under juli månad.


Allt enl naturens eget normala rörelsemönster.


Vi går ev emot en "intressant" vinter på norra hemisfären, där den södra för tillfället får ta de kyligare smällarna. Allmogen häromkring förstår naturligtvis inte vilket möjligt hot som ligger och lurar, om det är så att naturen fullföljer den påbörjade skarpa nedgången efter hand, vilket skulle kunna vara en helt ny och större fas söderut, men heller inte behöver vara det, förrän kritiska nivåer ev passerats.


I övrigt enl tidigare avsnitt i denna tekniska analysserie.


Time will tell!


(klicka i bilden för större format)


205 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla