• Alvar Nurre Nyrén

Typiska klimatexperter?

Vi översköljs av folk som uttalar sig om klimatet och dess följder och gemensamt för de flesta av dessa är att de börjar från fel utgångspunkt. Dvs de har inte granskat grunderna och fakta i klimatbedrägeriet utan börjar resonemanget med att detta är sant och vetenskap.

Och av detta drar man sedan slutsatsen att det råder konsensus, som f.ö. är en myt även bland verkliga klimatforskare.


Ett typiskt exempel är en debattartikel på DN idag (fritt tillgänglig):

https://www.dn.se/debatt/bostadsmarknaden-maste-vakna-och-se-klimatriskerna/

Utan att granska fakta i frågan spär man på den terror MP och den sk miljörörelsen vill att vi skall uppleva som vetenskap.


Sveriges problem är inte havsnivåhöjningar utan landhöjningar i stora delar av landet.

5-7mm/år i mellansverige enl sjökorten och detta kommer att fortsätta i tusentals år och sannolikt ända till nästa istid tar sin början. Mer om detta på:


https://www.skb.se/publikation/2478941/Lagerbladet_Osthammar_2013_3.pdf


Havsforskarna håller inte heller med om någon acceleration i havsnivåer utan dessa pågår som senaste 10000 åren men det är oväsentligt i propagandan.

https://issuu.com/universityofgothenburg/docs/gu-journalen1-2019/16?fbclid=IwAR10napzX_LhRLI5ujZ_lgVzItfp3EyWVnYNqO8QHEzXWAim5vg1cd8RBAo


Och lite mer om Sydsverige där vi ca saknar landhöjning;

https://drive.google.com/file/d/1rxc2AcdSu7LqLJ3AbFvo3R47lYbTrBz0/view


96 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla