• Alvar Nurre Nyrén

Vetenskapliga felsteg. Det brådskar?

I min information till olika makthavare i form av riksdag och regering, tidningar och journalister, näringsliv m.fl. skrev jag denna gång såhär:

----------------------------------------------------------------


Öppet brev

Till Riksdag och Regering, övriga politiker, Press och Journalister, Näringsliv och alla övriga.

Vänligen ta del omgående!

Den globala temperaturen faller nu dramatiskt och är redan nere på nivåer från 1980-talet.

En utveckling man med rätt verktyg (teknisk analys) kunde veta med stor exakthet redan i början av 2020, innan den senaste vändningen ner tog sin början. Man kunde veta det eftersom naturen följer sitt rörelsemönster, precis som den gjort under årtusenden.

https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-8

Det allvarliga i detta faktum är inte ”bara” hot om mycket svår kyla, som kan ta livet av stort antal människor (och djur), sannolikt miljontals om ”värstascenarior” tar plats, som det nu ger intryck av, utan i förlängningen och sannolikt rel snart hotar det ev. kyligare klimatet allvarligt våra växter av olika slag, inte minst våra grödor som just nu lever livets glada dagar med gynnsam koldioxidhalt.

Och ev. drabbas de fattigaste och oskyddade människorna allra mest, som vanligt.

Det har ingenting med vinter och årstider att göra utan utvecklas globalt över årets alla dagar men drabbar naturligtvis de för årstiden mest utsatta extra hårt.

En nedkylning kan gå mycket snabbt enl forskare och tidigare erfarenheter, och kyla är mångfalt mycket farligare för människan än den blygsamma värme vi lyckligtvis sett senaste ca 170 åren.

Varför uppmärksammas och förstås inte denna utveckling av vetenskap, politiker och journalister m.fl.?

Jo, några andra saker vet vi också MED SÄKERHET, därför att inblandade öppet erkänner detta, och skälen är framför allt två:

- För det första lever vi med en ”köpt” vetenskap. Klimatet har blivit en multimiljardindustri som sväller ohejdat. Och detta vet vi MED SÄKERHET därför att den politiska ledningen inom ex. FN, EU och de flesta enskilda länder erkänner att endast den vetenskap som kommer fram till de rätta slutsatserna accepteras, det politiskt korrekta, och det är endast den som erhåller anslag och resurser för forskning.

Alla forskare som ej gör så, det finns hundratals av dem, skall oskadliggöras genom anslagsstopp och svartlistning och man drar sig inte heller för att brunsmeta dessa genom åsiktsregistrering och förklenande slutsatser dragna av personer utan kunskap om naturvetenskap och klimat över huvud taget. Över 10 miljoner kronor bara i Sverige har hittils gått till denna vämjeliga häxjakt. Med stor framgång dessutom, där en stor det av allmänheten tror att det som sägs är sant. Ett övertramp utan motsvarighet mot en fri forskning och fri debatt, där politiken bestämmer vad forskningen skall ägna sig åt, vilket inte är unikt, men där man också bestämmer vad som är godtagbara resultat.

  • För det andra så är ämnet klimat censurerat sedan länge genom undanhållande av information och förhindrande av fri debatt. Icke önskvärda slutsatser och resultat skall ej redovisas. Censurerat av ”gammelmedia” (MSM), dvs de större tidningarna och Public Service. Detta vet vi MED SÄKERHET därför att en mycket stor del av journalist- och politikerkåren lägger sin yrkesheder åt sidan och vägrar granska klimatfrågan. Och därför att journalister, chefredaktörer, ledning för Public Service och t.o.m. ledningen för publicistklubben erkänner detta öppet och tycker det är helt i sin ordning just i denna fråga. Därför att ”ena sidan” av forskarkåren påstår att konsensus i frågan råder. Konsensus som f.ö. inte har något att göra med vetenskap och vetenskaplig tillämpning. Man vägrar ex ställa mycket enkla frågor en kritisk gymnasieelev skulle kunna ställa med fakta på bordet. Varför skiljer mätdata så stort mot vanligen använda klimatdata, varför godtas klimatmodeller som för länge sedan borde betraktas som falsifierade hypoteser, varför var temperaturen ca lika hög under 1930-talet som nu enl dessa mätdata och varför skiljer använda längre temperaturserier sig så markant från de temperaturserier från de flesta platser (alla?) med mätdata före 1950-talet? Varför har det (av ansedda forskare, inte av mig) avslöjats så många bedrägliga temperaturjusteringar utan förklaring? Osv osv.

Jag ber er alla åter att besinna era etiska ställningstaganden och skyldigheter och gör det innan ni blir tvungna till det av alltför tydliga fakta från verkligheten och innan verkligheten åsamkat stort lidande.

Det är redan i senaste laget. Och innan det ev. är försent att justera forskning och beredskap för en måhända MYCKET kall framtid.

Jo, ni kommer att få höra en rad mycket kluriga (bort)förklaringar från ”den gröna sidan” av olika sorter, men granska fakta från verkligheten och återvänd till vetenskapligt vedertagna principer.

Påstå bara inte att ni inte sett detta komma även om utvecklingen går kvickt värre i utförsbackar.

Jag påstår inte att det omedelbart MÅSTE gå mot istid, ännu, men jag påstår mig veta vad som INTE visas i dessa fakta från verkligheten i vetenskaplig mening, och vilka som är de framtida hoten mot oss och våra efterkommande. Kanske att senaste årets utveckling globalt kan lyfta blicken hos några?

Tror ni inte på mig så föreslår jag att ni läser vetenskapsjournalisten (tidigare SR) Sven Börjessons eminenta bok ”En Klimathistoria”. Jag har svårt att tro att ni därefter betvivlar det jag skriver.

Sammanfattning:

-Jag föreslår en parlamentariskt brett sammansatt kriskommission för att utreda vad som bör göras om ett värstascenario tar plats, och att det görs brådskande.....

- ...och hur man kan undvika vetenskapliga haverier likt ”klimatfrågan” i en framtid, om ytterligare tid finns att tillgå.

Det finns ej tid för taktik och politisk mörkläggning av tydliga varningssignaler utan vi behöver omgående beakta vilka möjligheter och lösningar som finns att tillgå och vilka omedelbara och långsiktiga åtgärder som kan vara lämpliga. Det finns sannolikt mycket att lära av erfarenheter och lösningar i andra länder, ex. Kanada och Ryssland.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kanske man säger ungefär som vi skämtade om i FV när vi "slogs" mot andra divisioner:

"Hellre dö än tveka"....

.....och behåller skygglapparna på?
359 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla