• Alvar Nurre Nyrén

Swexit (!?)

EU - Ett förstadium till Nordkorea?...


...... Har jag skrivit ett antal gånger, halvt på skämt, men ...


Svenskar i gemen sitter obekymrade och ovetande om utvecklingen och inriktningen av Sveriges och Europas gemensamma ansträngningar. T.o.m. de flesta politiker är helt okunniga om vart vi är på väg, snart utan återvändo.

Dock ser det ut som de minst blinda i politikerskaran börjar förstå vad de beslutat om och vad det kan leda till.

Ett Europa styrt av egenintressen, gröna utopier och vanföreställningar och där folkligt förankrad demokrati är det minst viktiga.


När en ledande moderat politiker, visserligen en av de klokare, säger så här borde fler än tidigare rycka till i gungstolen:


".....Om detta beslut blir verklighet efter beslut i EU:s ministerråd och EU-parlamentet blir det för min del troligen spiken i kistan för mitt stöd för det svenska EU-medlemskapet. Skadorna av EU-medlemskapet blir då bevisligen större än nyttan för svenska folket. Beslutet om EU:s enorma återhämtningsfond där man skuldsätter kommande generationer och där Sverige får bära en orimligt stor del av bördan var illa nog, och redan det fick mig för första gången på allvar att tvivla på det svenska medlemskapet i EU. Om förslaget om taxonomi blir lika illa som i det liggande förslaget blir det sannolikt droppen för min del....."


https://drive.google.com/open?id=1Wmn8JAWlFek6sQ0pR2dqZlt2vjksqADH
78 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla